Bussijuhi ja veoautojuhi
täiend- ja ametikoolitus

140h ametikoolitus alustajale -
kood 95

Autojuhi ametikoolitusele võetakse vastu isik, kelle alaline elukoht on Eestis või kes töötab vedaja või äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud isiku juures töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel. Isikul peab olema pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal.

Ametikoolituse alusõppe nõudest vabastatakse Sind juhul, kui Sulle on antud D1-, D1E-, D- või DE-kategooria juhiluba enne 10.09.2008 või C1-, C1E-, C- või CE-kategooria juhiluba enne 10.09.2009. Teie võite kohe minna täiendkoolitusele.

Autojuhi ametikoolituse läbimiseks peab Sul olema koolitusele vastava kategooria kehtiv juhtimisõigus või tuleb Sul läbida ametikoolitus, mis on ühendatud liiklusseaduse kohaselt juhtimisõiguse saamisega.

Ametikoolitus ja selle maht jagunevad järgmiselt:

  1. ametikoolitus – vähemalt 280 õppetundi, millest vähemalt 20 õppetundi on sõiduõpet;
  2. kiirendatud ametikoolitus – vähemalt 140 õppetundi, millest vähemalt 10 õppetundi on sõiduõpet;
  3. punktis 1 nimetatud koolituse läbinud isiku ametikoolitus, kes soovib pädevust uues juhtimisõiguse kategoorias – vähemalt 70 õppetundi, millest vähemalt viis õppetundi on sõiduõpet;

Ametikoolituse võib läbi viia ühendkoolitusena, mille raames juht omandab C- või C1-kategooria auto, CE- või C1E-kategooria autorongi, D- või D1-kategooria bussi või DE- või D1E-kategooria autorongi juhtimisõiguse. Sellisel juhul lisandub koolitusele taotletava kategooria mootorsõidukijuhi koolituse maht. Taotletava kategooria mootorsõidukijuhi koolitus toimub vastavalt liiklusseaduses sätestatud mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimustele ja korrale.

Lektorid: 
Raivo Avangu
Margus Kivi
Silver Varandi

lisapädevuskoolitus

Kui veoautojuht soovib hakata tööle bussijuhina või vastupidi bussijuht soovib asuda tööle veoautojuhina. 

Kui Sul on juba olemas pädevustunnistus ühes kategoorias, nt veoauto, ja Sa soovid juurde teha ka bussijuhi pädevuse, siis ei pea Sa läbi tegema uuesti pikka 140h ametikoolitust vaid Sul on võimalik teha lühem 35h lisapädevuskoolitus, mille hulgas on ettenähtud 2, 5 tundi ametikoolituse õppesõitu, kas siis bussiga või veoautoga, sõltuvalt, millise kategooria pädevust soov omandada on.  

Sellist ametikoolitust võib Sul vaja minna nt siis, kui oled töötanud veoautojuhina ja tunned soovi minna nüüd tööle bussijuhina, teed ära D-kategooria koolituse ja lisad sinna juurde 35h lisapädevuskoolituse. Sa ei pea selleks enam läbima 140h ametikoolitust.

NB! Tegemist ei ole sama koolitusega, mis on perioodiline täiendkoolitus!

Täiendkoolitus

Täiendkoolitus on vaja läbida veoautojuhtidel ja bussijuhtidel, kelle olemasolev kutsetunnistus muutub või juba on muutunud kehtetuks ning ta soovib seda pikendada.

Iga 5 aasta järel on 35 tunnine korduskoolitus kohustuslik.

Täiendkoolitusele ootame veoautojuhte ja bussijuhte, kelle olemasolev kutsetunnistus muutub või juba on muutunud kehtetuks ning ta soovib seda pikendada. Iga 5 aasta järel on 35 tunnine korduskoolitus kohustuslik.

35-tunnise täiendkoolituse saavad teha ka need, kes teevad kutsetunnistust esimest korda ning nende C-kategooria juhtimisõigus on saadud enne 10.09.2009 a. või D-kategooria juhtimisõigus enne 10.09.2008.a.

Täienduskoolituse teoorialoengud viiakse läbi kontaktõppena auditooriumis, Kuressaares.

koolituste kuupäevad

30.mai-02.juuni 2024

täiend- ja ametikoolituse hinnakiri

Hinnakiri kehtib nii bussijuhtidele kui ka veoautojuhtidele.

kiirendatud ametikoolitus

Ametikoolitus 140h
890€ hind sisaldab käibemaksu
  •  

lisapädevus

pädevuskoolitus 35h
390€ HIND SISALDAB KÄIBEMAKSU
  •  

ametikoolituse täiend

täiendkoolitus 35h
210€ HIND SISALDAB KÄIBEMAKSU
  •  

Registreeru koolitusele