Lõppastme koolitus

Selleks, et esmased juhiload saaks vahetada Transpordiametis juhilubade vastu, tuleb läbida lõppastme koolitus.
Lõppastme koolitusele saab tulla kohe, kui on käes esmased juhiload.

Juhi esmaõppe lõppaste hõlmab koolitaja juures omandatud sõiduoskuse iseseisvat edasi arendamist ja enesehinnangu väljakujundamist teeliikluse tingimustes. Lõppastme eesmärk on süvendada algastmes saadud teadmisi ja oskusi ning saavutada iseseisva juhina piisav liiklemise vilumus, mis annab valmiduse juhiloa saamiseks.

Kursuse käigus hinnatakse juhi sõiduoskust ja käitumist teeliikluses ning viiakse läbi teooriaõpe, viimistletakse üldist sõiduoskust, sõitmist libedal teel.

Kui esmase juhiloa omanik on omandanud vajaliku kaheaastase vilumuse ja läbinud lõppastme koolituse ning teda ei ole viimase 12 kuu jooksul karistatud liiklusnõuete rikkumise eest, väljastatakse talle juhiluba ilma eksamite sooritamiseta. Esmase juhiloa omanik võib esitada taotluse esmase juhiloa vahetamiseks liiklusregistri büroole üks kuu enne esmase juhiloa kehtivuse lõppemist. ´´Vahtralehega´´ peab sõitma terve esmaste juhilubade kehtivuse aja! ´´Vahtralehti´´ ei või võtta ära enne kui Transpordiametis on esitatud taotlus esmaste juhilubade vahetamiseks!

Koolitus viiakse läbi alljärgnevas mahus

lõppastme koolituse hind

lõppastme koolituse hind
140€ hind sisaldab käibemaksu
  •  

Koolitus sisaldab

järgmine algav koolitus

Endale sobival ajal e-õppes

Registreeru koolitusele