Õppekavad

AM-kategooria-õppekava-Taavo-Tenno-Autokool-OÜ

A1-ja-A2-esmaõppe-õppekava-Taavo-Tenno-Autokool-OÜ

A-A1-A2_täiendusõppe-õppekava-Taavo-Tenno-Autokool-OÜ

B-katerooria-õppekava-Taavo-Tenno-Autokool-OÜ

BE-kategooria-õppekava-Taavo-Tenno-Autokool-OÜ

C-kategooria-õppekava-Taavo-Tenno-Autokool-OÜ

CE-kategooria-õppekava-Taavo-Tenno-Autokool-OÜ

D-kategooria-õppekava-Taavo-Tenno-Autokool-OÜ

T-kat.-õppekava-Taavo-Tenno-Autokool-OÜ

Veoautojuhtide-täiendkoolitus-Taavo-Tenno-Autokool-OÜ

Veoautojuhi-kiirendatud-ametikoolitus-Taavo-Tenno-Autokool-OÜ

Bussijuhi-täiendkoolitus-Taavo-Tenno-Autokool-OÜ

Bussijuhi-ametikoolitus-Taavo-Tenno-Autokool-OÜ